Termeni si conditii

Nu putem să garantăm că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsită de greşeli. La fel nu putem fi consideraţi responsabili în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate.

Fabich Judit P.F.A. nu răspunde şi nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site. Produsele (atunci cand este cazul) sunt însoţite de certificate de garanţie ale producătorilor.

Fabich Judit P.F.A. nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveste produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusa la cunostinta Fabich Judit P.F.A. în termenul stabilit de lege (10 zile) de la recepţionarea produselor, urmănd ca aceasta să fie transmisa furnizorului produselor respective, spre soluţionare.

Fabich Judit P.F.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site, deoarece acestea sunt  puse la dispoziţia noastră de către reprezentanţii fiecarei dintre marci în parte. De asemenea, imaginile care sunt prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele putănd diferi de acestea în multe privinţe.

Fabich Judit P.F.A. nu garantează nici disponibilitatea în stoc a produselor afişate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curenta a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentana din stoc, epuizarea ediţiei, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea în 30 de zile lucrătoare suma încasată deja de Fabich Judit P.F.A., dar nu şi alte despăgubiri. Valoarea maximă a obligaţiilor Fabich Judit P.F.A. faţă de orice client în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de Fabich Judit P.F.A. de la respectivul client. Fabich Judit P.F.A. nu răspunde de eventualele defecţiuni/deficienţe ale produselor cumpărate prin comanda pe site, întreaga responsabilitate a acestor defecţiuni, precum şi repararea lor, căzănd în sarcina producătorului/service-ului autorizat de acesta.

Fabich Judit P.F.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare pe site în ceea ce priveşte preţurile sau alte date/detalii legate de produse, direct sau indirect. În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate eronat, inclusiv din cauza faptului că au fost întroduse greşit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat înca.

Protecţia datelor personale.

Noi respectăm confidenţialitatea datelor clienţilor şi ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost întroduse (confirmarea comenzi). Nu încurajam SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Datele personale ale clienţilor vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoţii, buletinele informative periodice etc. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Fabich Judit P.F.A. are obligaţia de a administra în condiîii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau o alta persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera şi livra comenzile efectuate de dumneavoastră. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin poştă pe adresa societăţii noastre.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Fabich Judit P.F.A. şi furnizorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă vor fi folosite doar pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoţii, etc. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificare justificată în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Fabich Judit P.F.A. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic dar nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiune sau erore al softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mail-urile expediate nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, Fabich Judit P.F.A. nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

Fabich Judit P.F.A.  este proprietarul şi autorul acestui magazin on-line şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, Fabich Judit P.F.A. fiind liberă de orice răspundere privind eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea acestui site sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe acest site.

Drepturi de autor (Copyright)

Întregul continut al site-ului www.magazindeechitatie.ro este proprietatea Fabich Judit P.F.A. şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a Fabich Judit P.F.A. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Fraude,litigii

Orice tentativă de acces neautorizat la site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autoritaţilor competente. Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna orice dispută de orice fel care ar putea să apare între utilizator şi Fabich Judit P.F.A. În cazul unor eventuale conflicte între Fabich Judit P.F.A. şi clienţii săi, se va încerca mai întai rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Daca rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa mun.Brasov, în conformitate cu legile române în vigoare.